AltMedia » 04 Cottage Dawn

AltMedia: 04 Cottage Dawn

Balet “Zmienność uczuć”Ścieżka dźwiękowa: 04 Cottage Dawn


>> Poranek na malowniczej wsi. On budzi ją delikatnym pocałunkiem i pokazuje jej przez uchylone okno barwy budzącego się dnia. Opadająca mgła ukazuje ich oczom tętniące życiem łąki … O tym właśnie marzą. Kiedyś tak będzie … <<